Arbetslösheten – en viktig faktor i landets ekonomi

Posted on februari 8, 2018

En siffra som ofta används för att visa på hur välmående ekonomi ett land har är procentandelen arbetslösa i landet. En låg andel arbetslösa innebär en högre andel människor som arbetar och betalar skatt, vilket i sin tur leder till en bättre ekonomisk situation för landet i stort. Omvänt innebär hög arbetslöshet både minskad inkomst till staten i form av skatt, och utgifter i form av socialbidrag. Det är med andra ord inte konstigt att arbetslösheten är en fråga som diskuteras och mäts ofta.

Frågan har aktualiserats särskilt i många europeiska länder, bland annat Sverige, i samband med flyktingkrisen. Två år efter att flyktingkrisen började, kan man i svensk arbetslöshetsstatistik konstatera att arbetslösheten har minskat generellt i landet, från 7,8 procent i december år 2016 till 7,5 procent år 2017. Tittar man på grupperna inrikes födda och de födda utanför Europa är dock skillnaderna tydliga: 4 procent arbetslösa bland inrikes födda, och 30 procent arbetslösa bland utomeuropeiskt födda. Staten har därför vidtagit politiska åtgärder som extratjänster, för att få bukt med den höga arbetslösheten bland denna grupp.

Om du är en av dem som går arbetslösa i Sverige idag, finns det flera saker du kan göra för att proaktivt leta efter ett jobb. Du kan till exempel gå in på Netjobs.com, där du enkelt kan söka efter ett jobb som matchar din kompetens. Då kommer det inte att dröja länge innan du kan bli en positiv siffra i arbetslöshetsstatistiken.