Finansiering av socialt entreprenörskap

Posted on december 12, 2018januari 15, 2020

Antalet sociala entreprenörer blir allt fler i det moderna samhället. I korthet handlar socialt entreprenörskap om att använda samma metoder som vanliga företag, men istället för att bara vara fokuserade på vinst, ligger fokus även på att lösa olika samhällsproblem och skapa nytta för samhället i stort. När de stora myndigheterna misslyckas med att hantera missbruk, bristande integration, fattigdom mm, finns chansen att sociala entreprenörer tar vid med sitt engagemang för att försöka göra skillnad. Resultatet mäts snarare i samhällsnytta än i hur många kronor som görs i vinst. Många så kallade sociala företag gör ingen utdelning till sina aktieägare, utan satsar på att återinvestera sina vinster i den egna verksamheten för att den positiva effekten på samhället ska bli ännu större.

Hur ska verksamheten finansieras?

Ett problem med socialt entreprenörskap är att investerare inte brukar vara lika pigga på att satsa sina pengar om de inte kan säkerställa bra avkastning. Därför finansieras socialt entreprenörskap ofta av lån eller av bidrag. Ett sätt att snabbt komma igång som entreprenör är att ansöka om ett lån på nätet hos Freedomfinance och få alternativ från massvis av olika långivare med bara en UC-kontroll. När verksamheten väl kommit igång och börjar visa ett positivt resultat är det mycket lättare att hitta alternativa vägar till ytterligare finansiering, men just för att komma igång behövs ibland ett lån.

Ett annat sätt är att försöka ansöka om stöd från svenska myndigheter. Regeringen har nyligen tillsatt 150 miljoner i bättre stöd till socialt entreprenörskap och det verkar vara ett område som de tror starkt på inför framtiden. Näringsminister Mikael Damberg (S) säger att de står inför stora utmaningar där stora system som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ofta är för tröga och långsamma. Mindre sociala företag är mer flexibla och kan göra skillnad i samhällsfrågor rörande integration och klimat.

Rika privatpersoner och stiftelser satsar på socialt entreprenörskap

Framgångsrika traditionella entreprenörer och ett flertal miljonärer och rentav miljardärer har också fått upp ögonen för socialt entreprenörskap. Snarare än att passivt skänka pengar till välgörenhet, har de insett att skillnaden i regel blir större om det förankras i någon form av långsiktig verksamhet. Där spelar sociala företag och sociala eldsjälar en stor roll. Flera svenskar har redan fått pris för sitt sociala företagande i internationella tävlingar. Sverige är redan på god väg och det är tydligt att entreprenörer som verkligen engagerar sig för att förbättra samhället, faktiskt gör stor skillnad.

Hur ser framtiden ut?

Mycket tyder på att socialt entreprenörskap kommer fortsätta att öka i omfattning. De stora systemen fortsätter att visa på allvarliga brister och en oförmåga att anpassa sig till snabba förändringar i samhället. Dessutom finns ofta politiska låsningar som tyvärr leder till att mindre blir gjort på det sociala området. Sociala entreprenörer som lyckas ordna sin finansiering, kommer fortsätta att skapa stor samhällsnytta.