Finanspolitiken i Sverige

Posted on augusti 14, 2017december 18, 2017

 

I Sverige är Regeringens allra högsta prioritering när det kommer till ekonomin att få det svenska samhället att ha högsta möjliga välfärd. Det finns olika strategier för att nå en stabil finanspolitik och vilken som är bäst kan naturligtvis vara svårt att mäta utan att utföra flera parallella undersökningar. Regeringen använder sig dock av tre stycken politiska verktyg för att nå målet.

Stabiliseringspolitik

Inom stabiliseringspolitiken görs hela tiden försök att uppnå ekonomisk stabilitet. Det innefattar exempelvis att konjunkturen inte bör svänga alltför mycket och att inflationen hålls på en rimlig nivå.

Strukturpolitik

Strukturpolitiken försöker strukturera upp ekonomin genom att planera och ingripa så att rikets ekonomi är så pass strömlinjeformad som den kan bli. Syftet med strukturpolitik är alltså att effektivisera ekonomin.

Fördelningspolitik

För gemene man är fördelningspolitiken förmodligen det som känns mest familjärt. Denna handlar helt sonika om hur de statliga medlen skall fördelas på bästa sätt, bland annat så att olika samhällsgrupper får sin beskärda del men också så att resurserna blir jämnt fördelade på lång sikt.

Finanspolitikens ramverk

I Sverige är finanspolitiken strukturerad på ett sätt som ämnar minska risken för att tillgångarna missbrukas. Detta kallas för finanspolitikens ramverk och innefattar bland annat lagar och regler.