Gårdsförsäljning av alkohol kan bli verklighet

Posted on november 11, 2017december 18, 2017

I en artikel från 24 september 2017 låter Expressen meddela att debatten om gårdsförsäljning av alkohol går hett till. Det har nämligen debatterats på sistone om huruvida småskaliga alkoholproducenter själva ska få sälja sin alkohol och alltså inte behöva gå via det statliga Systembolaget.

Det har visat sig att det är en majoritet av riksdagen som är för försäljning av varor som vin och öl direkt på bryggerier och gårdar, där det framför allt är Sverigedemokraterna och partierna i Alliansen som vill se en förändring i alkoholpolitiken.

Systembolagets slår tillbaka

Systembolaget har dock reagerat på förslaget med att skriva ett varnande brev till alla de 349 politikerna i riksdagen. Det här har fått vissa riksdagspolitiker att gå i taket då de inte anser att Systembolaget bör agera på ett sådant vis. Det utskickade brevet anses nämligen ha haft en väldigt vinklad syn på alkoholpolitiken och brevet sägs ha varit oerhört politiskt. En som har reagerat på det är moderaten Annicka Engblom som ger Systembolaget mycket kritik för utskicket. Bland annat säger hon till Expressen att ett statligt bolag med monopol inte bör agera efter sitt eget intresse på det sätt som Systembolaget har gjort. Hon anser att det ser väldigt illa ut och kallar tillvägagångssättet för ”lågt”.

En förlorad alkoholpolitik

Systembolagets invändning mot gårdsförsäljning går i stil med att Sverige inte kan äta kakan och samtidigt ha den kvar. Det enorma bolaget anser alltså att om gårdsförsäljning tillåts går den svenska alkoholpolitiken förlorad då det inte går att stödja nuvarande politik om det öppnas upp för andra aktörer. Här ska tilläggas att Systembolaget menar att Sveriges relativt unika alkoholpolitik har lett till ett samhälle som är både tryggare och bättre för exempelvis barn vars familjemedlemmar skulle ha druckit mycket mer om alkoholen såldes på en friare marknad.

Vidare menar Systembolaget att om politiken öppnar upp vad gäller försäljning av alkohol går det inte enbart att välja ut en liten grupp som tillåts sälja vin, öl och sprit. Istället menar Systembolaget att om gårdsförsäljning skall tillåtas måste även andra företag tillåtas sälja alkohol, som särskilda delikatessbutiker såväl som ordinära mataffärer.

Smuggling är problemet

Systembolagets motpart, som ju är för en förändring i politiken, framför bland annat att det är smuggling av alkohol in i Sverige som är det egentliga hotet mot Sveriges trygghet. Det är alltså de busslaster av öl och vin som kommer in från den övriga kontinenten via bland annat Tyskland och Danmark som skapar problemen. Likväl kommer smuggelspriten in på färjorna från Finland och de baltiska länderna. Förespråkare av en förändring, som Annicka Engblom, tror inte att öppnandet av gårdsförsäljning kommer ge några negativa effekter i samhället. Istället är det ett sätt att göra landsbygden mer tilldragande och skapa fler tillfällen för turismen.