Partiernas skolpolitik i fokus

Posted on mars 10, 2018mars 15, 2018

Skolpolitiken utgör den fråga som systematiskt hamnar på toppen av de svenska väljarnas viktigaste frågor. Detta är inte överraskande; skolsystemet är ett av samhällets viktigaste funktioner, och av allt att tyda kommer det bara öka i vikten den kommande tiden. I Sverige infördes allmän skolplikt redan i mitten av 1800-talet, och sedan dess har bilden av vad skolan ska lära ut, och hur de ska lära ut den ändrats många gånger. I dagens rådande ordning är det främst kommunens uppgift att sköta skolorna, men den koordineras till en viss grad av nationella myndigheter. I riksdagen är skolpolitik alltid en het debattfråga och även regeringen tar en stor del av frågan. I kort innefattar debatten alltså i princip alla nivåer av staten. Sverige har länge ansetts vara ett land med mycket god utbildning, vilket gäller än idag. Men under de senaste årtiondet har många seriösa brister i skolsystemet börjat visa sig.

Problem i skolan

Problemet är – som så ofta i stora samhällsfrågar – att hotet mot den svenska skolan kommer från många olika håll. Många svenska kommuner har exemplariska skolor, medan andras går på knäna under brist på resurser och ordning. En viss insikt har nåtts om att det kommunala skolsystemet har orsakat många fattigare kommuners skolor att tappa i kvalitet. I utsatta områden samspelar en rad sociala problem, vilka tydligt visar sig i områdenas skolor. Ofta upplever elever där en brist på lärare och en brist på kompetens som följd av att skolorna tvingas tumma på kvalifikationerna för att hitta personal. Nationell statistisk visar att väldigt många utbildade lärare väljer att byta yrke som följd av den i många kommuners usla arbetssituationen. Problemen har idag visat sig i internationella jämförelser, och väljarna är oroade över utvecklingen. Politikerna söker frenetiskt efter en lösning på problemet, särskilt frågan om lärarbrist, till vilket flera olika lösningar har föreslagits. Men problemen är som sagt större än så; skolan har många viktiga förändringar i samhället att anpassa sig efter.

Fler lärare behövs

Skolsystemet får även ansvar för ett antal andra frågor vilka är intimt kopplade till ungas utbildning, även om de inte vanligtvis kallas skolfrågor. Främst handlar det om kriminalitet. Som en följd av den ökande närvaron av kriminella gäng (särskilt i storstäderna), och den minskande åldern för inträde i kriminalitet har fler och fler börjat fråga sig hur skolan bör hantera detta. Tanken är att en väl utformad skola, som gör vad den är tänkt att göra (ge alla en likvärdig grundläggande utbildning) effektivt kommer att kunna bekämpa att unga faller in i kriminalitet. Vi behöver en rättvisare skola i olika delar av landet. Politikerna föreslår olika vägar dit, men för tillfället är det viktigaste problemet lärarbristen. Så ifall du vill utbilda dig kom ihåg att lärarbehovet är stort, och att alla politiker letar efter sätt att göra det bättre för landets lärare. här hittar du högskoleprovet facit , så du kan öva inför nästa provtillfälle.