Politik och ekonomi- mindre företag

Posted on september 6, 2020

Sveriges ekonomi är beroende av småföretagare. Faktum är att 49 % av alla företag är enskilda firmor. Så utan hårt arbetande företagare hade Sveriges ekonomi stannat. Många gånger är det svårt för enskilda firmor att starta upp och det beror ofta på brist på kapital. Den som bedriver enskilda firma är också den juridiska personen och den privata ekonomin är nästan likställd företagets. Under Covid-19 blev det också tydligt att stöden till enskilda företag som saknar anställda är bristfällig och många kunde inte ansöka om något stöd alls. Dessutom blir det extra svårt att starta upp en enskild firma under rådande omständigheter.

Hur kan man starta upp en enskild firma utan större kapital?

Det bästa är att spara ihop ett kapital innan man startar en enskild firma. Det kan vara för att klara flera månader med liten inkomst och för att köpa in nödvändiga inventarier. Att få lån som ny företagare är inte lätt, framför allt inte om du startar enskild firma. Tack vare att det blivit ett ökat utbud av kreditgivare finns det också företagslån nytt företag att söka vilket kan underlätta. Många av de större bankerna kan fortfarande vara restriktiva men det går att få bra villkor och räntor även hos mindre kreditgivare. För dig som exempelvis vill starta upp en verksamhet med inriktning på städning har också regeringen beslutat att utöka RUT-avdraget med fler tjänster. Det gör att du har större möjlighet att visa upp en hållbar affärsplan.

Regeringen och småföretagare

Oavsett vilken regering som suttit vid makten har lyft småföretagares viktiga roll i svensk ekonomi. Efter Covid-19 kommer också ekonomin vara beroende av att det startas småföretag. Därför har också regeringen tagit fram olika krispaket för företag men tyvärr främst för företag med anställda. Skolplanen visar att företagande är viktigt. Bland annat entreprenörskap införts i skolan redan från tidig ålder. Ämnen som företagsekonomi och projektplanering blir allt viktigare. Samtidigt är det viktigt att det skapas möjligheter att ta steget till att starta företag. För enskilda firmor kan det ofta bli problem vid ekonomiska svackor och risken för att privatekonomin ska drabbas negativt är större än om man driver ett aktiebolag. Det gör att det blir viktigt politiskt att se till att den som driver enskilda företag får möjlighet till A-kassa. Något som visat sig vara extra viktigt under Covid-19. Många upplever det komplicerat och svårt att lägga företaget vilande eller vara tvungen att lägga ned hela företaget för att få A-kassa. Därför är det viktigt att de politiska partierna satsar på förbättrade villkor för mindre företag.