Politik och ekonomi – skattepolitik

Posted on januari 13, 2019januari 15, 2020

Skatter är ett centralt inslag i ekonomisk politik. I Denna artikel tar vi oss en närmare titt på var några svenska politiska partier står när det gäller skattefrågor.

 

Vi börjar med partiet Liberalerna, som ju tills för endast ett par år sedan hette Folkpartiet. Liberalerna vill föra skattepolitiken in i en mer liberal riktning. De vill att det ska löna sig att vara flitig, att vara ambitiös och att ta risker. De menar att dagens skattesystem är utformat på ett sådant vis att det motverkar saker som bidrar till ett ökat välstånd. Liberalerna vill införa ett helt nytt skattesystem, en skattereform.

Liberalerna vill sänka skatterna på ett ansvarsfullt vis och en snabbt avvecklad politik med, i deras tycke, höga skatter ska inte gå ut över enskilda hushåll eller offentliga finanser. För att snabbt kunna avveckla de höga skatterna (till exempel höga inkomstskatter) så föreslår Liberalerna att man ska kompensera genom att höja momsen och konsumtionsskatter något, eller att göra momsskatten mer unison. Med det menas att man ska beskatta alla varor och tjänster lika mycket, eller åtminstone minska skillnaderna. I dagsläget är momsen ofta 25 procent, men den är betydligt lägre på till exempel mat, böcker och en del andra varor där momsen kan vara så låg som endast 6 procent.

Liberalerna är samtidigt öppna för att kompensera för vissa grupper som använder en stor andel av sin inkomst till att köpa basvaror, som mat till exempel. Dessa grupper är till exempel barnfamiljer som lägger mycket pengar på mat. Liberalerna är därför öppna för en särskild skattereduktion för banfamiljer.

Värt att notera är också att Liberalerna inte är emot miljöskatter, enligt dem själva. De vill till exempel beskatta miljöovänliga bilar och motorcyklar hårdare, men även kemikalier som är dåliga för miljön

Liberalerna kan även tänka sig att pensionärer ska få ökat bostadstillägg, för att på det viset kunna bättre få pengar över för att kompensera för höjda konsumtionsskatter. Ett annat vis att få mer pengar över vad gäller boendet kan vara att vända sig till en ny bank som erbjuder lån med lägre räntor och där kan till exempel låneförmedlaren Sambla vara en hjälpande hand som kan förbättra privatpersoners ekonomi genom att lägga om lånen hos en ny lånegivare.

Ett annat parti som har en plats i riksdagen, om än med lite knapp marginal, är Miljöpartiet. Låt oss nu titta närmare på vad detta gröna parti tycker om skatterna och ekonomisk politik. Miljöpartiet menar att klimatet är en viktig fråga, som inte kan vänta. Det präglar även deras ekonomiska politik. Ett mål som Miljöpartiet har är att Sverige ska bli det första landet i världen som är fossilfritt. Miljöpartiet vill därför ställa om ekonomin, bort från konsumtion och “slit & släng” till något annat, nämligen ett samhälle där ekonomin bygger mer på att byta, laga och återanvända saker. Miljöpartiet vill sänka skatter på reparationer, men även på second hand och återvinning. De vill även sänka skatterna för företag. Däremot vill de höja skatter på sådant som är dåligt för miljön, som till exempel flygresor och bensin. Miljöpartiet vill genomföra en så kallad grön skatteväxling.