Politik – viktigt för alla

Posted on oktober 6, 2019

Många tycker att politik är torrt och tråkigt och orkar därför inte sätta sig in i politiska frågor vilket tyvärr är ett stort misstag. Politik påverkar nämligen alla människors vardag oavsett ålder och arbetssituation.

De flesta har hört talas om politik men vad betyder egentligen ordet politik? Ursprungligen kommer detta ord från grekiskans ord för statsangelägenheter. Politik i dagens samhälle handlar om de beslut som en stat fattar. Politiska beslut påverkar alla medborgare i ett samhälle och därför är det viktigt att ha känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har. Staten hjälper till med vissa saker men för att känna sig trygg gäller det att även se till att ha egna försäkringar om det oväntade skulle ske.

Till exempel är en barnförsäkring en bra investering om olyckan skulle vara framme i din familj. Tänk på att inte vänta för länge med att teckna en barnförsäkring eftersom en försäkring inte täcker en incident som inträffar före tecknandet av försäkringen. På barnförsäkringsguiden kan du enkelt jämföra olika barnförsäkringar för att hitta den som passar dig och din familj bäst.

Politiska partier

Sverige styrs av riksdag och regering och vart fjärde år kan alla röstberättigade medborgare rösta fram de kandidater som ska representera deras åsikter. I valet väljs också politiker till kommuner och landsting som fattar beslut i lokala frågor som exempelvis skola, äldreomsorg och infrastruktur. Ibland dyker det upp nystartade partier som försöker komma in i riksdagen eller i en kommun eller landsting. Nya partier har ofta svårt att komma in i riksdagen eftersom det krävs minst 4 % av alla rösterna. På den lokala nivån är det däremot vanligare att nybildade partier tar plats och ofta handlar det om ett parti som bildats på grund av en enskild lokal fråga som till exempel ett motstånd mot nedläggningen av en skola.

Olika politiska partier

Historiskt har det utvecklats olika riktningar inom politiken där en del går till höger och en annan till vänster. Dagens vänsterpartier har sitt ursprung i den kommunistiska och socialistiska rörelsen som växte fram under 1800-talet. Högerpartier kommer från dels konservatism och dels liberalism där den liberala delen framhäver individens frihet och att staten endast ska ta hand om några få områden, till exempel polis och försvar. Konservativa vill, precis som ordet antyder, undvika snabba förändringar i ett samhälle och värnar om gamla traditioner och nationalstaten. Ursprungligen var det den rika klassen som var konservativa eftersom de ville bevara sina privilegier i samhället.

Oavsett vilket parti du väljer är det viktigt att följa den politiska debatten och att utnyttja sin rösträtt. Att dessutom engagera sig politiskt i ett parti eller en organisation gör att du använder din rätt till delaktighet i ett demokratiskt samhälle ännu mer.