Politiska styrmedel gällande lån

Posted on maj 17, 2018maj 16, 2018

Det ligger självklart i politikernas intresse, oavsett politisk inriktning, att det svenska folket är så lite skuldsatt som möjligt. När stora delar av befolkningen sitter med höga lån, riskeras en kris som den finanskris som utlöstes i Spanien och drabbade hela Europa i större eller mindre utsträckning år 2008. De nuvarande låga räntorna har gjort att allt fler vågar låna, exempelvis för att köpa bostad, vilket i sin tur har medfört att regeringen har beslutat om olika regler kring amortering och belåning som ska fungera som styrmedel för att minska belåningsgraden hos Sveriges befolkning.

Det tydligaste exemplet på detta är amorteringskravet som infördes den 1 juni 2016. Detta krav säger att de som lånar motsvarande 50 procent eller mer av bostadens värde när de köper bostad, måste amortera minst 1 procent av lånet per år. Lånar man för 70 procent eller mer av bostadens värde måste man amortera 2 procent. Utöver dessa regler infördes ännu hårdare krav i mars 2017, där även låntagarens inkomst tas med i beräkningen. Enligt detta krav måste man amortera ytterligare en procent av lånet om detta överstiger ens bruttoinkomst med 4,5 gånger. Trots dessa hårdare regler menar dock Finansinspektionens chef, Erik Thedéen, att det inte är tillräckliga åtgärder för att få ner svenskarnas skuldsättning. Fler politiska beslut gällande detta kan med andra ord komma inom en snar framtid.

Att låna pengar är dock inte alltid av ondo; det gäller bara att det är ett övervägt beslut, och att man är säker på att man har förutsättningarna för att betala tillbaka lånet. Om man till exempel funderar på att ta ett sms lån för att täcka akuta kostnader som uppstått ska man se till att först jämföra villkoren hos olika långivare på Smslån.nu. Genom att på detta sätt göra informerade beslut kring sin ekonomi, riskerar man varken personliga eller nationella finanskriser.