Så fungerar insättingsgarantin

Posted on februari 22, 2017december 18, 2017

 

I Sverige har svenska bankkunder en trygghet som benämns insättningsgaranting. Det är Riksgäldenären som har hand om denna garanti och som ser till att staten ger dig ersättning om banken där du förvarar ditt kapital skulle gå i konkurs. Insättningsgarantin kan även inkludera andra kreditinstitut som bolag som hanterar värdepapper.

Garantin är dessvärre inte gränslös utan ersätter endast värden upp till 950000 svenska kronor, där denna summa gäller per kreditinstitut liksom per person. I praktiken betyder det att om du har stora kapital i exempelvis flera banker som går i konkurs på samma gång, finns möjlighet för dig att få tillbaka en större summa än den ovan nämnda. Det går även att ansöka om ersättning upp till 5 miljoner kronor i särskilda fall.

Syftet med insättningsgarantin är att främja stabilitet i Sverige. Den uppmuntrar bland annat folk att inte ta ut pengar i panik, även om det ekonomiska läget är oroligt, vilket i sin tur stabiliserar den nationella ekonomin. Det är en win-winsituation.