Socialism i korthet

Posted on oktober 25, 2017december 18, 2017

Socialismen är stark i Sverige vilket inte minst ses på att landet har haft socialistiska regeringar under majoriteten av 1900-talet. Markant för socialism är att politik och ekonomi organiseras av ett samarbete där statens alla invånare är delaktiga på ett eller annat sätt. Det är ett sorts kooperativ på en storskalig nivå. Individualism hör sällan hemma i socialismen och en paroll som ofta hörs inom denna ideologi är att det som är bäst för kollektivet är även bäst för individen.

Det viktigaste målet i socialism är att skapa ett samhälle utan klyftor och klasskillnader och på så vis kan socialism sägas vara en typ av kommunism. Det socialistiska samhället ser gärna att den offentliga sektorn äger och kontrollerar faktorer som är viktiga för medborgarna och här ingår bland annat sjukvårdssystem, äldreboenden, infrastruktur och liknande.

Det socialistiska samhället präglas också ofta av en ganska strikt politik när det kommer till den individuella friheten. Socialismen försöker handla för kollektivets bästa och ämnar därmed exempelvis öka tryggheten i samhället genom att ha en strikt drogpolicy eller alkoholpolitik. I Sverige kan detta ses på att landet har ett statligt bolag som säljer alkohol och att apotek tidigare enbart var statliga.

Om begreppet socialism utvidgas kan det även inkludera jämlikhet och jämställdhet på alla nivåer. Socialismen försöker då radera ut motsättningar mellan olika grupper och det framhålls att jämlikhet skall finnas mellan olika kön, etniciteter och sexuella böjelser. Här finns naturligtvis en balansgång då socialismen fortfarande sätter trygghet högt på önskelistan, så något så oförlåtande som exempelvis pedofili är självfallet inte accepterat.

I moderna, socialistiska samhällen hålls arbetarklassen högt och därmed ses kapitalism sällan med blida ögon. Kapitalism anses nämligen centrera pengar och makt hos en elit, vilket ju går stick i stäv med socialismens idéer om jämlikhet och fördelning av resurser. Vidare tycker socialismen illa om nedärvda privilegier och på den politiska skalan placeras socialismen normalt sett till vänster om de politiskt konservativa och liberala parterna.

Socialism är bland annat populär av den anledning att den är lättbegriplig och påtaglig. Medan exempelvis liberalismen kan utforma storaslagna idéer och tankar så förhåller sig socialismen ofta på en mer praktisk nivå. Det är en politisk ideologi som främst sätter reella och nåbara mål på sin agenda, vilket är något som den ofta delar med konservatismen, även om de båda ideologiernas åsikter går åt olika håll.