Sverige skulle må gott av högre löner

Posted on maj 16, 2017december 18, 2017

 

Sveriges ekonomi flyter på bra och utvecklingen är god men IMF kritiserar Sverige för de låga löneökningarna och säger att Sverige bör stå på egna ben i sina beslut.

Det är Craig Beaumont från IMF som uttalar sig om Sveriges arbetsmarknad vid en presskonferens som Affärsvärlden har skrivit om. Enligt Beaumont är Sverige i en god situation när det kommer till skapandet av jobb men däremot haltar landet i fråga om löneökningar.

Den senaste tidens löneökningar har nämligen legat runt 2,0 – 2,5% och det menar Beaumont är alldeles för lågt för ett land som Sverige. Han påpekar istället att en genomsnittlig löneökning runt 3% vore mer lämpligt då det bland annat skulle leda till en bättre pengapolitik genom en bättre inflation.

Som orsak till Sveriges låga löneökning ser Craig Beaumont Sveriges benägenhet att jämföra sig med andra länder och lägga sig på samma nivå som sina konkurrenter. Löneökningarna följer exempelvis Tyskland hack i häl, vilket främst har att göra med att Sverige medvetet håller tillbaka löneökningarna för att kunna trygga landets konkurrenskraft. IMF-representanten hävdar att detta är fel väg att gå för Sverige då bland annat Riksbankens arbete skulle underlättas om Sverige gick sin egen väg.