Familjeplaneringen i politiken

Posted on mars 10, 2018mars 20, 2018

Frågan om befolkningen och dess tillväxt har varit en av de främst debatterade i mänskliga samhällen sedan industrialismen regelbundet började orsaka befolkningsexplosioner runt om i världen. Genom åren har stora mängder olika teorier föreslagit vad som orsakar och driver befolkningsöknar och hur staten bör förhålla sig till dessa frågor. Detta debatteras hätskt än idag, men vår kunskap och befolkningsutvecklingens komplexa dynamik har definitiv ökat avsevärt. Men frågor om familjeplanering är för många runt om i världen en väldigt känslig fråga. Den är känslig för att den berör områden som för de flesta kulturer anses vara privata eller i nära relation till religiösa eller spirituella praktiker. Samtidigt vet vi att den radikalt ökande befolkningen i många delar av världen är ett problem som bara kommer bli större och större; och till slut ohanterligt. Vår planet har inte kapacitet att ge näring till hur många människor som helst, och familjepolitiken är ett viktigt vapen för en hållbar framtid.

Familjepolitik och jämlikhet

Familjepolitik handlar om politik som berör frågor om hur familjen bör se ut, om hur familjerna utvecklas och liknande frågor. Vad som är viktigt med dessa frågor är att de avgör inte bara frågor som befolkningstillväxt utan har också en central betydelse för dynamiken inom familjen, vilket leder oss till frågor om jämställdhet. I många länder är det vanligt att man gifter sig med kvinnor i tidigare åldrar och det är då inte ovanligt att tjejer i väldigt låga åldrar påbörjar mödraskapet. Problemet berör alltså frågan om synen på kvinnan som främst är mamma och har sin roll i hemmet. Det här har väldigt mycket att göra med varför frågan är ett omdebatterat ämne i hela världen, men det finns andra aspekter. Till exempel så handlar familjeplaneringpolitik ofta om spridandet av preventivmedel. I religioner ses detta som problematisk då man menar att detta leder till moraliskt förfall. Detta brukar gå hand i hand med avhållsam syn på sex och sexualitet. Det är således vanligt att sexuell avhållsamhet föreslås istället, dock oftast utan praktiska resultat.

Familjepolitik för framtiden

Förutom att vara ett långsiktigt klimathot så har befolkningsökningen ödesdigra konsekvenser för fattiga länder världen över. En explosiv befolkningsökning kan leda till en rad problematiska utvecklingar i form av snabb urbanisering (att människor flyttar till städer) vilket leder till att stora slumområden skapas. Stora befolkningsöknar kan också vara startskotten på blodiga och utdragna konflikter, och de kan generera politisk instabilitet både kortsiktigt och över lång tid. Världen håller på att genomgå radikala förändringar och dessa förändringar berör de mest grundläggande delarna av människans liv. Saker som hur vi träffar varandra (idag är det vanligt med nätdejting, läs mer på nätdejtingtips.se), till hur många barn vi föder, till när i våra liv vi föder dem har radikalt förändrats. Det är tydligt att det finns mycket annan förändring som vi fortfarande behöver gå igenom. Att utveckla effektivare familjepolitik är kanske en av främsta målen vi bör sätta.