6 timmars arbetsdag

Posted on februari 12, 2018februari 7, 2018Posted in Uncategorized

Frågan om hur lång standarden för en arbetsdag bör vara en fråga som diskuterats under en stor del av de senaste 150 åren, inte minst i Sverige. Den har debatterats intensivt och rört upp både glädje och hat och debatten har under senare tid blossat upp igen. Genom åren har en myriad argument lagts fram […]

Arbetslösheten – en viktig faktor i landets ekonomi

Posted on februari 8, 2018Posted in Socialpolitik

En siffra som ofta används för att visa på hur välmående ekonomi ett land har är procentandelen arbetslösa i landet. En låg andel arbetslösa innebär en högre andel människor som arbetar och betalar skatt, vilket i sin tur leder till en bättre ekonomisk situation för landet i stort. Omvänt innebär hög arbetslöshet både minskad inkomst […]

Socialism i korthet

Posted on oktober 25, 2017december 18, 2017Posted in Socialpolitik

Socialismen är stark i Sverige vilket inte minst ses på att landet har haft socialistiska regeringar under majoriteten av 1900-talet. Markant för socialism är att politik och ekonomi organiseras av ett samarbete där statens alla invånare är delaktiga på ett eller annat sätt. Det är ett sorts kooperativ på en storskalig nivå. Individualism hör sällan […]

Finanspolitiken i Sverige

Posted on augusti 14, 2017december 18, 2017Posted in Socialpolitik

  I Sverige är Regeringens allra högsta prioritering när det kommer till ekonomin att få det svenska samhället att ha högsta möjliga välfärd. Det finns olika strategier för att nå en stabil finanspolitik och vilken som är bäst kan naturligtvis vara svårt att mäta utan att utföra flera parallella undersökningar. Regeringen använder sig dock av […]

Sverige skulle må gott av högre löner

Posted on maj 16, 2017december 18, 2017Posted in Socialpolitik

  Sveriges ekonomi flyter på bra och utvecklingen är god men IMF kritiserar Sverige för de låga löneökningarna och säger att Sverige bör stå på egna ben i sina beslut. Det är Craig Beaumont från IMF som uttalar sig om Sveriges arbetsmarknad vid en presskonferens som Affärsvärlden har skrivit om. Enligt Beaumont är Sverige i […]

Påverkansoperationer är ett effektiv politiskt verktyg

Posted on april 4, 2017december 18, 2017Posted in Socialpolitik

  Att det politiska läget mellan Ryssland och Sverige ibland är ansträngt är ingen nyhet och bland annat SVT skriver att Ryssland har skapat operationer där de försöker påverka opinionen genom informationskrigföring. En av de senaste av dessa kampanjer som Sverige blivit utsatt för var när Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist fick sin signatur förfalskad. Själva […]

Så fungerar insättingsgarantin

Posted on februari 22, 2017december 18, 2017Posted in Socialpolitik

  I Sverige har svenska bankkunder en trygghet som benämns insättningsgaranting. Det är Riksgäldenären som har hand om denna garanti och som ser till att staten ger dig ersättning om banken där du förvarar ditt kapital skulle gå i konkurs. Insättningsgarantin kan även inkludera andra kreditinstitut som bolag som hanterar värdepapper. Garantin är dessvärre inte […]