Möteslokaler för föreningar och politiska organisationer

Posted on oktober 30, 2020

Det finns många föreningar och politiska organisationer runt om i Sverige. Allt från stora partier till mindre hobbyföreningar eller grupper med politiska agendor. Vem som helst kan starta en förening eller organisation. Det finns dessutom många bidrag att söka för att komma igång och starta upp med sin förening. Men hur gör man för att […]

Politik och ekonomi- mindre företag

Posted on september 6, 2020

Sveriges ekonomi är beroende av småföretagare. Faktum är att 49 % av alla företag är enskilda firmor. Så utan hårt arbetande företagare hade Sveriges ekonomi stannat. Många gånger är det svårt för enskilda firmor att starta upp och det beror ofta på brist på kapital. Den som bedriver enskilda firma är också den juridiska personen […]

Politiska beslut påverkar ekonomin i coronatider

Posted on maj 6, 2020

Sverige och resten av världen har drabbats hårt ekonomiskt av den pågående coronapandemin. Till skillnad från stora delar av omvärlden väljer Sverige ett mildare tillvägagångssätt för att förhindra smitta och den ekonomiska situationen i landet är därför inte lika hårt drabbat som resten av världen. Hur man ska hantera coronapandemin är upp till alla världens […]

Politik – viktigt för alla

Posted on oktober 6, 2019

Många tycker att politik är torrt och tråkigt och orkar därför inte sätta sig in i politiska frågor vilket tyvärr är ett stort misstag. Politik påverkar nämligen alla människors vardag oavsett ålder och arbetssituation. De flesta har hört talas om politik men vad betyder egentligen ordet politik? Ursprungligen kommer detta ord från grekiskans ord för […]

Politik och ekonomi – skattepolitik

Posted on januari 13, 2019januari 15, 2020

Skatter är ett centralt inslag i ekonomisk politik. I Denna artikel tar vi oss en närmare titt på var några svenska politiska partier står när det gäller skattefrågor.   Vi börjar med partiet Liberalerna, som ju tills för endast ett par år sedan hette Folkpartiet. Liberalerna vill föra skattepolitiken in i en mer liberal riktning. […]

Finansiering av socialt entreprenörskap

Posted on december 12, 2018januari 15, 2020

Antalet sociala entreprenörer blir allt fler i det moderna samhället. I korthet handlar socialt entreprenörskap om att använda samma metoder som vanliga företag, men istället för att bara vara fokuserade på vinst, ligger fokus även på att lösa olika samhällsproblem och skapa nytta för samhället i stort. När de stora myndigheterna misslyckas med att hantera […]

Politiska styrmedel gällande lån

Posted on maj 17, 2018maj 16, 2018

Det ligger självklart i politikernas intresse, oavsett politisk inriktning, att det svenska folket är så lite skuldsatt som möjligt. När stora delar av befolkningen sitter med höga lån, riskeras en kris som den finanskris som utlöstes i Spanien och drabbade hela Europa i större eller mindre utsträckning år 2008. De nuvarande låga räntorna har gjort […]

Regleringen av bostadsmarknaden

Posted on april 10, 2018maj 2, 2018

Under 2010-talet har det fattats en rad politiska beslut gällande reglerna för bostadslån. Dessa har haft till syfte både att reglera priserna på bostadsmarknaden och att minska skulderna hos Sveriges befolkning. Detta eftersom en alltför hög belåning bland landets invånare innebär risk för en nationell ekonomisk kris om räntan skulle stiga. Det första steget som […]

Nya pensionsregler påverkar medborgarnas ekonomi

Posted on mars 23, 2018

Pensionen är en viktig del av privatekonomin, även om de flesta inte tänker på den till vardags. Det bör man dock göra till en vana, eftersom pensionen kommer att ligga till grund för det liv man lever efter att man har slutat jobba, och om man hoppas ha frihet att göra det man vill, och […]

Familjeplaneringen i politiken

Posted on mars 10, 2018mars 20, 2018

Frågan om befolkningen och dess tillväxt har varit en av de främst debatterade i mänskliga samhällen sedan industrialismen regelbundet började orsaka befolkningsexplosioner runt om i världen. Genom åren har stora mängder olika teorier föreslagit vad som orsakar och driver befolkningsöknar och hur staten bör förhålla sig till dessa frågor. Detta debatteras hätskt än idag, men […]