Politik – viktigt för alla

Posted on oktober 6, 2019Posted in Uncategorized

Många tycker att politik är torrt och tråkigt och orkar därför inte sätta sig in i politiska frågor vilket tyvärr är ett stort misstag. Politik påverkar nämligen alla människors vardag oavsett ålder och arbetssituation. De flesta har hört talas om politik men vad betyder egentligen ordet politik? Ursprungligen kommer detta ord från grekiskans ord för […]

Politik och ekonomi – skattepolitik

Posted on januari 13, 2019Posted in Uncategorized

Skatter är ett centralt inslag i ekonomisk politik. I Denna artikel tar vi oss en närmare titt på var några svenska politiska partier står när det gäller skattefrågor. Vi börjar med partiet Liberalerna, som ju tills för endast ett par år sedan hette Folkpartiet. Liberalerna vill föra skattepolitiken in i en mer liberal riktning. De […]

Finansiering av socialt entreprenörskap

Posted on december 12, 2018Posted in Uncategorized

Antalet sociala entreprenörer blir allt fler i det moderna samhället. I korthet handlar socialt entreprenörskap om att använda samma metoder som vanliga företag, men istället för att bara vara fokuserade på vinst, ligger fokus även på att lösa olika samhällsproblem och skapa nytta för samhället i stort. När de stora myndigheterna misslyckas med att hantera […]

Politiska styrmedel gällande lån

Posted on maj 17, 2018maj 16, 2018Posted in Socialpolitik

Det ligger självklart i politikernas intresse, oavsett politisk inriktning, att det svenska folket är så lite skuldsatt som möjligt. När stora delar av befolkningen sitter med höga lån, riskeras en kris som den finanskris som utlöstes i Spanien och drabbade hela Europa i större eller mindre utsträckning år 2008. De nuvarande låga räntorna har gjort […]

Regleringen av bostadsmarknaden

Posted on april 10, 2018maj 2, 2018Posted in Socialpolitik

Under 2010-talet har det fattats en rad politiska beslut gällande reglerna för bostadslån. Dessa har haft till syfte både att reglera priserna på bostadsmarknaden och att minska skulderna hos Sveriges befolkning. Detta eftersom en alltför hög belåning bland landets invånare innebär risk för en nationell ekonomisk kris om räntan skulle stiga. Det första steget som […]

Familjeplaneringen i politiken

Posted on mars 10, 2018mars 20, 2018Posted in Uncategorized

Frågan om befolkningen och dess tillväxt har varit en av de främst debatterade i mänskliga samhällen sedan industrialismen regelbundet började orsaka befolkningsexplosioner runt om i världen. Genom åren har stora mängder olika teorier föreslagit vad som orsakar och driver befolkningsöknar och hur staten bör förhålla sig till dessa frågor. Detta debatteras hätskt än idag, men […]

Partiernas skolpolitik i fokus

Posted on mars 10, 2018mars 15, 2018Posted in Uncategorized

Skolpolitiken utgör den fråga som systematiskt hamnar på toppen av de svenska väljarnas viktigaste frågor. Detta är inte överraskande; skolsystemet är ett av samhällets viktigaste funktioner, och av allt att tyda kommer det bara öka i vikten den kommande tiden. I Sverige infördes allmän skolplikt redan i mitten av 1800-talet, och sedan dess har bilden […]

Företagspolitik

Posted on februari 24, 2018Posted in Socialpolitik

En viktig del av de flesta av världens länders ekonomier, inklusive Sverige, är de företag som bedriver sin verksamhet i landet. Framgångsrika företag skapar många nya jobbmöjligheter för landets invånare, och betalar dessutom skatt som bidrar till statskassan och landets välfärd. Därför är det i sin tur viktigt att politiken som drivs i ett land […]

Så fungerar ett inkassobolag

Posted on februari 15, 2018Posted in Uncategorized

Kanske har du någon gång fått ett fönsterkuvert i brevlådan som gjort dig nervös? Avsändaren är nämligen ett inkassobolag och när du fått ett sådant brev så betyder det att du inte betalat dina räkningar i tid. Men vad är egentligen ett inkassobolag och hur fungerar det praktiskt? Om du tänker dig att du har […]