Politiska styrmedel gällande lån

Posted on maj 17, 2018maj 16, 2018Posted in Socialpolitik

Det ligger självklart i politikernas intresse, oavsett politisk inriktning, att det svenska folket är så lite skuldsatt som möjligt. När stora delar av befolkningen sitter med höga lån, riskeras en kris som den finanskris som utlöstes i Spanien och drabbade hela Europa i större eller mindre utsträckning år 2008. De nuvarande låga räntorna har gjort […]

Regleringen av bostadsmarknaden

Posted on april 10, 2018maj 2, 2018Posted in Socialpolitik

Under 2010-talet har det fattats en rad politiska beslut gällande reglerna för bostadslån. Dessa har haft till syfte både att reglera priserna på bostadsmarknaden och att minska skulderna hos Sveriges befolkning. Detta eftersom en alltför hög belåning bland landets invånare innebär risk för en nationell ekonomisk kris om räntan skulle stiga. Det första steget som […]

Företagspolitik

Posted on februari 24, 2018Posted in Socialpolitik

En viktig del av de flesta av världens länders ekonomier, inklusive Sverige, är de företag som bedriver sin verksamhet i landet. Framgångsrika företag skapar många nya jobbmöjligheter för landets invånare, och betalar dessutom skatt som bidrar till statskassan och landets välfärd. Därför är det i sin tur viktigt att politiken som drivs i ett land […]

Arbetslösheten – en viktig faktor i landets ekonomi

Posted on februari 8, 2018Posted in Socialpolitik

En siffra som ofta används för att visa på hur välmående ekonomi ett land har är procentandelen arbetslösa i landet. En låg andel arbetslösa innebär en högre andel människor som arbetar och betalar skatt, vilket i sin tur leder till en bättre ekonomisk situation för landet i stort. Omvänt innebär hög arbetslöshet både minskad inkomst […]

Socialism i korthet

Posted on oktober 25, 2017december 18, 2017Posted in Socialpolitik

Socialismen är stark i Sverige vilket inte minst ses på att landet har haft socialistiska regeringar under majoriteten av 1900-talet. Markant för socialism är att politik och ekonomi organiseras av ett samarbete där statens alla invånare är delaktiga på ett eller annat sätt. Det är ett sorts kooperativ på en storskalig nivå. Individualism hör sällan […]

Finanspolitiken i Sverige

Posted on augusti 14, 2017december 18, 2017Posted in Socialpolitik

  I Sverige är Regeringens allra högsta prioritering när det kommer till ekonomin att få det svenska samhället att ha högsta möjliga välfärd. Det finns olika strategier för att nå en stabil finanspolitik och vilken som är bäst kan naturligtvis vara svårt att mäta utan att utföra flera parallella undersökningar. Regeringen använder sig dock av […]

Sverige skulle må gott av högre löner

Posted on maj 16, 2017december 18, 2017Posted in Socialpolitik

  Sveriges ekonomi flyter på bra och utvecklingen är god men IMF kritiserar Sverige för de låga löneökningarna och säger att Sverige bör stå på egna ben i sina beslut. Det är Craig Beaumont från IMF som uttalar sig om Sveriges arbetsmarknad vid en presskonferens som Affärsvärlden har skrivit om. Enligt Beaumont är Sverige i […]